Zbrojenie nad wejściem do budynku.
pierwszy poprzedni galeria następny ostatni
Izbud Nodust, tel.:507/13-01-63