2 lipca
Mur≥ata na ∂cianie zacienionej
pod zadaszenie nad pomieszczeniami gospodarczymi.
pierwszy poprzedni galeria nastÍpny ostatni
Izbud Nodust, tel.:507/13-01-63