Zgodnie z ogólnoeuropejskim planem rozwoju komunikacji drogowej na terytorium Polski krzyżować się będą główne szlaki komunikacyjne łączące odległe rejony naszego kontynentu.
Region województwa łódzkiego przecinają dwie z trzech głównych arterii europejskich tj. autostrada A1 biegnąca z północy na południe i autostrada A2 łącząca wschód z zachodem. Oba te szlaki będą miały swój węzeł w okolicach Strykowa. Ponadto część trasy A1 biegnąca przez nasz region będzie jej najbardziej użytkowanym fragmentem, gdyż łączy autostradę A4 z A2. czytaj dalej ->>>

Główne drogi Polski istniejące i projektowane.
Zobacz województwo