Zachodni szczyt budynku.
Wysokość obiektu od poziomu gruntu do kalenicy wynosi 9 metrów.
pierwszy poprzedni galeria następny ostatni
Izbud Nodust, tel.:507/13-01-63