Zakończone deskowanie ścian
pokrycie dachu, obróbki i montaż rynien.
pierwszy poprzedni galeria następny ostatni
Izbud Nodust, tel.:507/13-01-63