Widok szalunku, zbrojenia stropu i belek
od strony ∂ciany bocznej.
pierwszy poprzedni galeria nastÍpny ostatni
Izbud Nodust, tel.:507/13-01-63