08 czerwca
Pomiędzy narożnikami jest już ściana
Przygotowania do budowy nadproży - belek nad otworami okien.
pierwszy poprzedni galeria następny ostatni
Izbud Nodust, tel. 507/13-01-63