10 czerwca
Widok od strony zacienionej już po wylaniu stropu oraz po
wybudowaniu ściany na piętrze. Wnęka w centrum wraz ze stropem tworzy
niszę, która urozmaica płaszczyznę ściany
pierwszy poprzedni galeria następny ostatni
Izbud Nodust, tel. 507/13-01-63